Gönderen Konu: Avukatlık Ücreti  (Okunma sayısı 1645 defa)

Çevrimdışı Süleyman ERTUĞRUL

  • Avukat
  • Sr. Member
  • *****
  • İleti: 5677
  • Karma: +9/-0
    • Profili Görüntüle
    • Avukat İlanları
Avukatlık Ücreti
« : 28 Haziran 2012, 23:50:36 Prş »

YARGITAY
13. Hukuk Dairesi 2005/17679 E.N , 2006/3713 K.N.

İlgili Kavramlar

AVUKATLIK ÜCRETİ

Özet
HAKSIZ OLARAK AZLEDİLEN AVUKAT, TAKİP ETTİĞİ HER DAVA VE TAKİP İÇİN AVUKATLIK ÜCRETİNE HAK KAZANIR. AVUKATIN BU ÜCRET ALACAĞI KAPSAMINDA MÜVEKKİLİ İLE ARASINDA YAPILAN ÜCRET SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE HESAPLANAN VEKALET ÜCRETİ İLE AVUKATLIK KANUNU'NUN 1641 SON MADDESİ GEREĞİNCE AKSİNE SÖZLEŞME YAPILMADIĞI İÇİN AVUKATA AİT ALACAĞI AÇIKLANAN VE HASMA TAHMİL EDİLMESİ GEREKEN ÜCRETİN BULUNDUĞUNDA DA DURAKSAMA OLMAMALIDIR.

AVUKATLIK KANUNU'NUN 1641 SON MADDESİNDE AÇIKLANAN VE AKSİNE SÖZLEŞME OLMADIĞINDA AVUKATA AİT OLACAĞI KABUL EDİLEN ÜCRET ALACAĞI YARGILAMA VE İCRA GİDERİ NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN ANCAK DAVA VE TAKİP SONUÇLANDIĞINDA MİKTARI BELLİ OLUR VE BUNDAN SONRA MÜVEKKİL TARAFINDAN HASIMDAN TAHSİLİ MÜMKÜN HALE GELİR. YANİ HASIM TARAFTAN HENÜZ VEKALET UCETİ ALACAĞINI TAHSİL ETMEMİŞ VEYA EDEMEMİŞ OLAN MÜVEKKİLDEN AVUKAT BU ALACAĞINI İSTEYEMEZ.

MAHKEMECE KARAR VERİLİRKEN BU İLKELERİN GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKİR.


İçtihat Metni

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik ofarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalı ile 01.08.2002 tarihli bir avukatlık hizmet ve vekalet ücret sözleşmesi imzaladıklarını, bu sözleşme gereği davalıya ait bir çok icra ve dava dosyasını takip ettiğini, davalının sözleşmeyi 29.10.2004 tarihinde tek yanlı olarak feshettiğini ve sözleşme gereğince hak ettiği aylık ücret alacakları ile icra takip ve dava dosyalarından doğan karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek davalı hakkında vekalet ücreti alacağının tahsili için başlattığı icra takibine vaki itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, karşı yandan alınacak vekalet ücretinin istenebilmesi için dosyaların sonuçlandırılması ve vekalet ücretinin karşı taraftan tahsil edilmesi halinde davacı avukata ödeneceğinin kararlaştırıldığını, dosyalar sonuçlanmadığından ücret istenemeyeceğini, aylık ücretlerin ödenmiş olduğunu, davacının dosyaları yeterince takip etmemesi nedeniyle sözleşmenin haklı olarak feshedildiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davacının eylül ve ekim 2004 ayları ücreti ile birlikte takip ettiği dosyalar nedeniyle karşı taraftan tahsili gereken asgari ücret tarifesi gereğince hesaplanan vekalet ücretleri olarak toplam 9318,40 YTL için itirazın iptaline, %40 icra inkar tazminatı alınmasına karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerekti-rici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davacı, davalı hakkında başlattığı icra takibinde, davalının vekili olarak takip ettiği ve haksız fesih nedeniyle ücretini alamadığı icra takip ve dosyalarına ait vekalet ücretinin tahsili ile sözleşme gereği aylık ücretlerinin tahsilini istemiş, davalı yan sözleşmenin haklı olarak feshedildiğini ispatlayama-mıştır.

Haksız olarak azledilen avukat, takip ettiği her dava ve takip için avukatlık ücretinin tamamına hak kazanır. (Avukatlık Kanunu 174/2 maddesi) Avukatın bu ücret alacağı kapsamında müvekkili ile arasında yapılan ücret sözleşmesi gereğince hesaplanan vekalet ücreti ile yasanın 164/son maddesi gereği aksine sözleşme yapılmadığı için avukata ait olacağı açıklanan ve hasma tahmil edilmesi gereken ücretin bulunduğunda da duraksama olmamalıdır. Esasen taraflar arasında düzenlenen 01.08.2002 tarihli sözleşmenin avukata ödenecek ücret başlıklı kısmının 5.2 maddesinde açılacak dava ve takipler sonucu karşı yandan tahsil edilecek avukatlık ücretinin tamamının avukata ait olacağı kararlaştırılmıştır.

Davacı, icra takibinde açıkça sözleşme gereği aylık ücretleri ile karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretini de istediğini açıklamıştır. Ne var ki bu ücret alacağının hesaplanması ve muacceliyet kazanması konusuna açıklama getirilmelidir.

Avukatlık Yasasının 164/son maddesinde açıklanan ve aksine sözleşme olmadığında avukata ait olacağı kabul edilen ücret alacağı yargılama ve icra gideri niteliğinde olduğundan ancak dava ve takip sonuçlandığında miktarı belli olur ve bundan sonra müvekkil tarafından hasımdan tahsili mümkün hale gelir. Müvekkilin vekiline ödeme borcu da hasım taraftan tahsil edilmeden doğmaz. Diğer bir anlatımla hasım taraftan henüz vekalet ücreti alacağını tahsil etmemiş veya edememiş olan müvekkilden avukat bu alacağını isteyemez. Tahsil edilmiş olmasını beklemek durumundadır. Kural böyle olmakla birlikte hakim bu kurala sıkı sıkıya bağlı kalmamalı, Avukatlık Yasasının 164/son maddesine işlerlik kazandıracak şekilde her olayın özelliğine, durum ve şartlarına göre değerlendirme yapmalı, özellikle MK.nun 2. maddesinde ifadesini bulan hakkın kötüye kullanılmasına ve dürüstlük kurallarının ihlaline izin vermemeli, gerektiğinde müvekkilin dava veya takip sonucunda belirlenen bu ücret alacağını tahsil etmiş kabul etmeli, aksi halde bu nitelikteki ücret alacağına ilişkin istemi henüz muaccel olmadığından reddetmelidir.

Somut olaya bakıldığında, mahkemece hüküm verilirken az yukarıda açıklanan ilkelerin göz ardı edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, açıklanan genel ilkeler ışığında oluşturulacak üç kişilik bilirkişi kurulu marifetiyle, hasma tahmili gereken ücretlerden her takip için tahsil edilmiş veya tahsil edilmiş kabul edilecek ücret alacağı olup olmadığını, nedenleri de açıklanmak suretiyle belirlemek, böylece hasıl olacak sonuca uygun bir karar vermekten ibarettir.

Sonuç: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 16.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

 

Hızlı yanıt'ı kullanarak çabukça ileti gönderebilir, iletilerinizde gülümseme ve bbc kullanabilirsiniz.

Uyarı: bu konuya en az 120 gündür yanıt gönderilmemiş.
Yanıt vermek yerine yeni bir konu açmanız önerilir.

Not: Bu konu bir moderatör tarafından onaylanmadan görüntülenmeyecektir.
Ad Soyad: E-Posta:
Doğrulama:
2023-1922=? (Cevap=101):

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
1391 Gösterim
Son İleti 02 Haziran 2012, 12:36:59 Cts
Gönderen: Site Yönetimi
0 Yanıt
1033 Gösterim
Son İleti 07 Temmuz 2012, 14:34:17 Cts
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1530 Gösterim
Son İleti 08 Temmuz 2012, 13:02:40 Paz
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
437 Gösterim
Son İleti 08 Temmuz 2014, 01:57:07 Sal
Gönderen: Site Yönetimi
avukatlık ücreti

Başlatan salih şahin Soru Cevap

0 Yanıt
325 Gösterim
Son İleti 23 Ocak 2015, 15:20:53 Cum
Gönderen: salih şahin