Gönderen Konu: TRAFİK CEZALARININ İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ VE EMSAL KARARI  (Okunma sayısı 32366 defa)

Çevrimdışı Av.Rezak KANER

  • Hukukçu
  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 23
  • Karma: +2/-1
    • Profili Görüntüle

….. SULH CEZA MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE


İTİRAZ EDEN       :………….

VEKİLİ          : ……………….
(Adres Başlıkta )

İtiraza konu tutanağın tanzim tarihi :  ………..


İTİRAZ KONUSU       :  Trafik denetleme şube müdürlüğü, Sivil Trafik Ekipleri amirliği`nin ………. tarih …… seri,…. sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALAR        :

1-  34  … 179tescil plakasına kayıtlı Müvekkilimin hususi otomobili; karayolları trafik kanunu`nun 56/1A maddesi hükmüne istinaden "……………………………" suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu ………. tarihli, toplam ….. YTL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, müvekkile  tebliğ edilmiştir.

2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, müvekkilime ait aracın tescil plakasına göre ………. tarihinde gıyabında düzenlenmiş ve müvekkile aylar geçtikten sonra  tebliğ edilmiştir.

"Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmelik"in "tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler" başlıklı 10. maddesi;

"Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince, görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine yedi iş günü içinde başlanır. yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.

Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani müvekkilime tebliğ edilmesi işlemine 7 (yedi) gün içinde başlanması gerekmektedir.
Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak ………. tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç ………. tarihine kadar yapılmış olması gerekirken, tutanağın müvekkile aylar sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.

3-Müvekkile yapılan tebligat Tebligat Kanunun amir hükümlerine göre yapılmamıştır. Müvekkil söz konusu tebligatan ………. tarihinde mutali olmuştur. Sayın hakimliğinizce yapılacak incelemede de açıkça bu durum ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda sayın hakimliğinizce ilk önce tebligatın iptali ile müvekkilin tebligatan ve cezadan haberdar olduğu tarih olan 15.08.2007 tebliğ tarihi olarak kabulünü talep ederiz. (Not : Bu madde süresinde itiraz yapılmadığı durumda yani itiraz süresi geçmiş ise yazılmasında fayda var)

4- Söz konusu tebligatın yukarıda anılan yasa maddesi karşısında usulsüzdür. Zira  "Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi  a fkrası uyarınca tebliğ parçası üzerinde 7 gün itiraz demesi gerekirken 15 gün itiraz hakkı tanınmış olduğundan açık yasa maddesine aykırılık teşkil eden bu durum karşısında da trafik ceza tutanağının iptali gerekmektedir.


5-  Öte yandan, söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan " Sinyal Vermeden Şerit Değiştirmek" suçu müvekkil tarafından işlenmemiştir. Tutanağın düzenlendiği tarih aylar öncesi olmakla anayasa`dan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak yapılan tebligat, itiraz etmemdeki haklılık gerekçelerimi de ortadan kaldıracak bir sürede yapılmıştır.

Bu nedenle söz konusu yönetmelik`in 10/a. maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin
22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. no.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.

SONUÇ VE TALEP       : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle;

İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.İtiraz eden /………….
Vekili/ ……………….


Ekleri :

                       1- ….. Trafik Ekipleri amirliği`nin ………..tarih …… seri,…. sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

                       2- İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin 22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. no.lu dosyasından verilen karar örneği.

                       3-34 … 178plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.

                       4- Nüfus cüzdanı sureti.


T.C.
İSTANBUL
3.SULH CEZA MAHKEMESİ DEĞİŞİK İŞ KARARI

DEĞİŞİK İŞ NO : 2006/129
KARAR NO : 2006/129

HAKİM :CAVİT MARANCI-23890
KATİP :NESRİN AKDEMİR-99666


İTİRAZ EDEN :SARAÇ YAPI ÜRÜNLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZ.SAN.TİC.
LTD.ŞTİ.
VEKİLLERİ :AV.SUAT ERGİN-AV.BEYZA ELVER: Hasat sokak no.39/C
Şişli/İst.

İTİRAZ KONUSU: Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (A) Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği’nin 12/10/2004 tarih DN 389611 sayılı ve 27/08/2004 tarih ve DK 066269 sayılı trafik ceza tutanakları hakkında

İTİRAZA KONU TEBLİGATA BAŞLANDIĞI TARİHİ : Belli değil

İTİRAZA KONU PARA CEZASI TEBLİGATININ DÜZENLENDİĞİ TARİH : 09/02/2006

İTİRAZA KONU KARARIN TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİH :16/02/2006

İTİRAZ TARİHİ : 22/02/2006

İtiraz eden SARAÇ YAPI ÜRÜNLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ‘nın itiraza konu edilen Trafik görevlilerince düzenlenmiş tutanakla 2918 SY nın 61. maddesine muhalefet suçundan 2918 SY nın 116 maddesi gereğince gıyabında düzenlenmiş olan idari para cezasına süresi içerisinde itiraz ettiği anlaşılmış olmakla, itiraz dilekçesi ve ekli dosyadaki belgeler incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İncelenen evrak kapsamına göre; itiraza konu edilen ve itiraz edenin gıyabında düzenlenen tutanağın tescil plakasına göre düzenlendiği, tescil plakasına göre düzenlenecek tutanaklar için TRAFİK PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLER İLE KULLANILACAK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK' in ilgili hükümleri uyarınca 10/a-b maddeleri gereğince tebligat işlemine 7 iş günü içinde başlanması gerekeceği belirtilmiş olup;

İncelenen belgelerde tebligatın hangi tarihte başlatıldığına dair açıklık olmadığı, ancak itiraza konu trafik cezasının düzenlendiği tarih ile para cezası tebligatının düzenlendiği tarih arasında 7 günlük sürenin çoktan gecirilmiş olduğu anlaşılmış olup; 

Bu Yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilen tebligatın aradan geçen süre içersinde varsa itiraz edenin haklılık gerekçelerini ortadan kaldıracak sürede yapıldığı nazara alınarak;

İtirazın KABULÜNE Ve Trafik Ceza Tutanağında yazılı para cezasının İPTALİNE,

Kararın taraflara tebliğine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kesin olarak verilen açıkça okunup anlatıldı.22.05.2006

Katip-99666 Hakim-23890Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

 

Hızlı yanıt'ı kullanarak çabukça ileti gönderebilir, iletilerinizde gülümseme ve bbc kullanabilirsiniz.

Uyarı: bu konuya en az 120 gündür yanıt gönderilmemiş.
Yanıt vermek yerine yeni bir konu açmanız önerilir.

Not: Bu konu bir moderatör tarafından onaylanmadan görüntülenmeyecektir.
Ad Soyad: E-Posta:
Doğrulama:
2023-1922=? (Cevap=101):

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
3 Yanıt
32251 Gösterim
Son İleti 22 Nisan 2010, 10:54:49 Prş
Gönderen: pinar
0 Yanıt
3423 Gösterim
Son İleti 04 Kasım 2007, 00:33:10 Paz
Gönderen: Fatih ACAR
0 Yanıt
8704 Gösterim
Son İleti 07 Kasım 2007, 10:00:49 Çrş
Gönderen: Site Yönetimi
0 Yanıt
1645 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2010, 17:30:51 Pzt
Gönderen: senkilic
1 Yanıt
2196 Gösterim
Son İleti 26 Nisan 2012, 12:33:01 Prş
Gönderen: law student