Gönderen Konu: Cezalara İlişkin Zamanaşımı Süreleri  (Okunma sayısı 1352 defa)

Çevrimdışı Süleyman ERTUĞRUL

  • Avukat
  • Sr. Member
  • *****
  • İleti: 5677
  • Karma: +9/-0
    • Profili Görüntüle
    • Avukat İlanları
Cezalara İlişkin Zamanaşımı Süreleri
« : 07 Temmuz 2012, 20:24:17 Cts »

DANIŞTAY
7. Daire 2006/3266 E.N , 2007/4918 K.N.

İlgili Kavramlar

GÜMRÜK VERGİLERİ
CEZALARA İLİŞKİN ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

Özet
17.2.1998 TARİHLİ BEYANNAMEYLE DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA, GEÇİCİ İTHALİ GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞYANIN İHRACINA İLİŞKİN GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMELERİNİN, GERÇEĞİ YANSITMADIĞI HUSUSUNUN 16.11.2003'TE TESPİTİ ÜZERİNE, İSTENİLEN VERGİLER İLE KESİLEN PARA CEZASININ AYRI İŞLEMLER OLDUĞU; PARA CEZASINDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN, USULSÜZLÜĞÜN GÜMRÜK İDARESİNİN BİLGİSİNE GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI; REJİM ŞARTLARININ İHLALİ NEDENİYLE PARA CEZASI KESİLMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Dahilde işleme izin belgesi sahibi olan davacı adına tescilli 17.2.1998 gün ve 96 sayılı beyannameyle, dahilde işleme rejimi kapsamında, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere geçici ithali gerçekleştirilen eşyanın Yurt dışı edilmediğinden bahisle, söz konusu eşyaya isabet eden gümrük ve katma değer vergileri üzerinden hesaplanarak karara bağlanan para cezasına vaki itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden, dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali gerçekleştirilen eşyanın, ... Limited Şirketi aracılığı ile Habur Gümrük Müdürlüğünden ihracına ilişkin olup, dahilde işleme izin belgesinin taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılan gümrük çıkış beyannamelerinin, adı geçen Gümrükte işlem görmediği, dolayısıyla gerçeği yansıtmadığına ilişkin tespitlere, 16.11.2003 tarih ve 2 sayılı Cevaplı Raporda yer verilmesi üzerine, söz konusu eşyaya isabet eden gümrük ve katma değer vergilerinin istenildiği ve bu vergiler üzerinden para cezası kararı alınarak, 8.12.2005 tarihinde tebliğ edildiğinin anlaşıldığı; vergilerin tahakkuku ile para cezası kararları ayrı işlemler olup, aralarındaki ilişkinin, vergilerin, para cezasının matrahını oluşturmaktan ibaret olması ve, para cezasının, usulsüzlüğün tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zaman aşımı süresi içerisinde tebliğ edilmiş olması karşısında, vergilerin zaman aşımına uğraması nedeniyle, bu vergiler üzerinden kesilen para cezasının da zaman aşımına uğradığı yolundaki davacı tarafından ileri sürülen iddialarının yerinde bulunmadığı; olayda, geçici ithali gerçekleştirilen eşyanın Yurt dışı edilmemesi suretiyle dahilde işleme rejimi şartlan ihlal edildiğinden, geçici ithalat sırasında tahakkuk ettirilen vergiler üzerinden hesaplanarak karara bağlanan para cezasına vaki itirazın reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle reddeden Samsun Vergi Mahkemesinin 11.5.2006 gün ve E:2006/89; K:2006/265 sayılı kararının; aynı olay nedeniyle düzenlenen soruşturma raporunda, davacı Şirketin yetkililerine herhangi bir suç isnat edilmediği gibi, açılmış bir ceza davasının da bulunmadığı; gümrük giriş ve çıkış beyannamelerinin tescil tarihlerinde yürürlükte olmayan 4458 sayılı Gümrük Kanununun olayda uygulanamayacağı; vergilerin hem tahakkuk hem de tahsil zaman aşımına uğradığı; 17.2. 1998 tarihinde geçici ithali gerçekleştirilen eşyaya ilişkin olarak verilen teminat mektubunun, 12.6.1998 tarihinde kendilerine iade edildiği; davalı İdarenin, teminat mektubunu iade etmeden önce, çıkış beyannamelerinin teyidini isteme imkanı olduğu halde, bunu yapmayıp, zaman aşımının dolmasından sonra işlem tesisi cihetine gitmesinin hukukun temel ilkelerine ve Anayasa hükümlerine aykırı olduğu; aynı olayla ilgili olarak düzenlenen 30.12.2005 tarih ve 4 sayılı Soruşturma Raporuna istinaden, aracı ihracatçı firmanın yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ve bu kararın, yapılan itirazın reddedilmesi suretiyle kesinleştiği; dolayısıyla, rejim şartlarının ihlalinden söz edilemeyeceği ileri sürülerek bozulması istenilmiştir.

Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

Tetkik Hakimi Ergün GÖKDAM'ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49'uncu maddesinin birinci fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz istemi reddedilerek kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Mukaddes ARAS'ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49'uncu maddesinin l'inci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Temyiz   dilekçesinde   ileri   sürülen   iddialar   mahkeme   kararının   bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine; 27,00 (Yirmiyedi) Yeni Türk lirası maktu karar harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 27.11.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

 

Hızlı yanıt'ı kullanarak çabukça ileti gönderebilir, iletilerinizde gülümseme ve bbc kullanabilirsiniz.

Uyarı: bu konuya en az 120 gündür yanıt gönderilmemiş.
Yanıt vermek yerine yeni bir konu açmanız önerilir.

Not: Bu konu bir moderatör tarafından onaylanmadan görüntülenmeyecektir.
Ad Soyad: E-Posta:
Doğrulama:
2023-1922=? (Cevap=101):

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
681 Gösterim
Son İleti 23 Haziran 2012, 18:33:10 Cts
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
914 Gösterim
Son İleti 07 Temmuz 2012, 13:31:18 Cts
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1646 Gösterim
Son İleti 13 Temmuz 2012, 00:04:00 Cum
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
503 Gösterim
Son İleti 03 Kasım 2014, 02:55:22 Pzt
Gönderen: Site Yönetimi
0 Yanıt
922 Gösterim
Son İleti 29 Kasım 2014, 15:55:15 Cts
Gönderen: yusuf gül