Gönderen Konu: İntibak Şartları  (Okunma sayısı 2257 defa)

Çevrimdışı Süleyman ERTUĞRUL

  • Avukat
  • Sr. Member
  • *****
  • İleti: 5677
  • Karma: +9/-0
    • Profili Görüntüle
    • Avukat İlanları
İntibak Şartları
« : 08 Temmuz 2012, 15:21:43 Paz »

DANIŞTAY
5. Daire 2007/5592 E.N , 2008/4093 K.N.

İlgili Kavramlar

İNTİBAK ŞARTLARI

Özet
DAVACIYA, DAHA ÖNCE LİSE MEZUNU OLARAK İNTİBAKI YAPILDIĞI SIRADA "DÖRT YILLIK" LİSE MEZUNU OLDUĞUNDAN BAHİSLE, 657 SAYILI YASA'NIN 36/A-6-B MADDESİNE GÖRE VERİLEN BİR KADEMENİN; DAHA SONRA DÖRT YILLIK YÜKSEK ÖĞRENİMİ BİTİRMESİ NEDENİYLE, YENİDEN YAPILAN İNTİBAKI SIRASINDA DİKKATE ALINMAYACAĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Danıştay Beşinci Dairesi'nin 26.1.2007 günlü, E:2006/6177, K:2007/140 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle düzeltilmesi isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Kararın düzeltilmesi yolundaki davacı isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Mahmut Ersert

Düşüncesi: Davacının kararın düzeltilmesi yolundaki isteminin reddi gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: İsa Yeğenoğlu

Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54 üncü maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü: Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan davacı, dört yıllık imam-hatip lisesini bitirdiği halde intibakının üç yıllık lise mezunu olarak yapıldığından 
bahisle Nisan/2004 tarihi itibariyle derece-kademesinin 5/2'den 5/3'e ilerletilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 3.6.2004 günlü, 8537 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Kocaeli İdare Mahkemesi'nin 2.5.2006 günlü, E-,2004/1083, K:2006/507 sayılı kararıyla; dört yıllık imam-hatip lisesini dışardan normal öğrenim süresinden önce bitirdiği tartışmasız olan davacıya, 657 sayılı Yasa'nın 36/A-6/b maddesi hükmü uyarınca bir yıl fazla olan süresi için bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekirken, öğrenimini dışardan bitirmiş olduğundan bahisle üç yıllık lise öğrenimini bitirenlere uygulandığı şekilde kademe ilerlemesi uygulanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idarenin anılan karara karşı yapmış olduğu temyiz başvurusu Danıştay Beşinci Dairesi'nin 26.1.2007 günlü, E-.2006/6177, K:2007/140 sayılı kararıyla kabul edilerek; davanın 2577 sayılı Yasa'da öngörülen süre içerisinde açılmadığı, bu nedenle süre aşımı yönünden reddi gerektiği gerekçesiyle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Davacı, üst öğrenim nedeniyle yapılan intibak işlemine kadar 4 yıllık lise mezunu olması nedeniyle yapılan intibakının doğru yapıldığını, başlangıç giriş derece ve kademesinin belirlenmesi için yapılacak başvurular üzerine her zaman dava açılabileceğinin Danıştay kararlarıyla kabul edildiğini, başlangıç derecesinin değiştirilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine yasal süresi içerisinde dava açtığını, davada süre aşımı bulunmadığını öne sürmekte ve Danıştay Beşinci Dairesi'nce verilen kararın düzeltilmesi suretiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasını istemektedir.

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizce verilen 26.1.2007 günlü, E:2006/6177, K:2007/140 sayılı karar kaldırılarak işin esasına geçildi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlığı altında yer alan (A) bendinde, dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin 9. derecenin 1. kademesi giriş derece ve kademesinde göreve başlayacakları ve 1. derecenin son kademesine kadar yükselebilecekleri, A/6-b bendinde ise, ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanacağı, bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verileceği kurala bağlanmıştır.

Bu hüküm uyarınca, dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin memuriyete giriş derece ve kademeleri 9. derecenin 1. kademesi olup, bu durumun, kişilerin iradeleriyle değiştirilemeyeceği açıktır. Lisans öğrenimini bitirerek üniversite mezunu olarak intibakı yapılan kişilerin, 657 sayılı Yasanın 36-A/12-d maddesi uyarınca bulunacak derece ve kademeye intibaklarının yapılması gerekmekte olup, artık lise mezunu olarak yapılan intibaklar nedeniyle almış oldukları derece ve kademeleri ile ek olarak verilen hakların uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının ilkokul mezunu olarak 5.10.1992 tarihinde göreve başladığı, 2.9.1993 tarihinde ortaokulu bitirdiği ve daha sonra da Bakırköy İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olması nedeniyle 1995 yılında 12. dereceli kadroda 11. derecenin 4. kademesine intibakının yapıldığı; bu intibakına süresinde itiraz etmeyen ilgilinin kademe ve derece terfilerinin düzenli olarak yapıldığı, 3.6.2002 tarihinde dört yıllık yüksekokulu bitirmesi dolayısıyla yine üst öğrenim intibakının yapıldığı; bakılan davanın ise 1995 yılında imam-hatip lisesini bitirmesi nedeniyle yapılan intibakta 657 sayılı Yasa'nın 36/A-6-b. maddesi uyarınca verilen bir kademenin 2002 yılında dört yıllık yüksek öğrenim nedeniyle yapılan intibakında değerlendirilmemesi nedeniyle, yapılan intibakının düzeltilerek söz konusu kademenin verilmesi istemiyle başvurduğu; bu başvurusunun 3.6.2004 günlü, 8537 sayılı işlemle reddedilmesi üzerine bakılan davayı açtığı anlaşılmaktadır. 

Bu durumda, yüksek öğrenim nedeniyle yapılan intibak nedeniyle yeni bir statüye giren ve lise mezunu olarak işe başlayanlara göre daha üst bir derece ve kademeye intibakı yapılan davacıya, lise mezunu olarak intibakı yapıldığı sırada dört yıllık lise mezunu olduğundan bahisle 657 sayılı Yasanın 36/A-6-b. maddesine göre verilen bir kademenin, dört yıllık yüksek öğrenim nedeniyle yapılan intibakta dikkate, alınması gerekmediğinden, davacının, anılan madde uyarınca bir kademe verilmesi yolundaki başvurusunun reddine dair işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında da hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Kocaeli İdare Mahkemesi'nin 2.5.2006 günlü, E:2004/1083, K:2006/507 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin l/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 2.7.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


ahmet kılınçer

  • Ziyaretçi
Ynt: İntibak Şartları
« Yanıtla #1 : 31 Ekim 2012, 15:50:28 Çrş »
2008 yılında PMYOkulundan mezun olarak intibak derece/kademe 9/2 olarak göreve başladım. bu yıl haziran ayında açık öğretim işletme fakültesini bitirerek intibakımın yeniden düzenlenmesi için genel müdürlüğe dilekçe yazdım. genel müdürlük meslek içerisinde üst öğrenimi tamamladığım için derece/kademede herhangi bir düzeltmeye gitmedi. lakin fakülte mezunu olarak göreve başlayan polis memurları 8/2 olarak göreve başlıyor. bizde üniversite bitirmemize rağmen üniversite mezunu olarak göreve başlayanlarla denk tutulmamaktayız çok büyük adaletsizlik var.  dava açtım. emsal karar arıyorum ama bulamadım daha yarıdımcı olurmusunuz.


Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

 

Hızlı yanıt'ı kullanarak çabukça ileti gönderebilir, iletilerinizde gülümseme ve bbc kullanabilirsiniz.

Uyarı: bu konuya en az 120 gündür yanıt gönderilmemiş.
Yanıt vermek yerine yeni bir konu açmanız önerilir.

Not: Bu konu bir moderatör tarafından onaylanmadan görüntülenmeyecektir.
Ad Soyad: E-Posta:
Doğrulama:
2023-1922=? (Cevap=101):

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
2011 Gösterim
Son İleti 02 Ağustos 2007, 18:00:52 Prş
Gönderen: Site Yönetimi
0 Yanıt
615 Gösterim
Son İleti 25 Mayıs 2012, 23:23:21 Cum
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
671 Gösterim
Son İleti 16 Haziran 2012, 14:25:20 Cts
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1290 Gösterim
Son İleti 08 Temmuz 2012, 13:06:15 Paz
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1496 Gösterim
Son İleti 08 Temmuz 2012, 20:43:28 Paz
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL