Gönderen Konu: Onayın Geri Alınması-Emeklilik ve Emekli Sandığı İşlemleri  (Okunma sayısı 1825 defa)

Çevrimdışı Süleyman ERTUĞRUL

  • Avukat
  • Sr. Member
  • *****
  • İleti: 5677
  • Karma: +9/-0
    • Profili Görüntüle
    • Avukat İlanları

DANIŞTAY
11. Daire 2007/8864 E.N , 2008/665 K.N.

İlgili Kavramlar

ONAYIN GERİ ALINMASI
EMEKLİLİK VE EMEKLİ SANDIĞI İŞLEMLERİ

Özet
657 SAYILI YASA'YA TABİ DEVLET MEMURU OLARAK GÖREV YAPMAKTA İKEN, İLERİ BİR TARİHTE EMEKLİYE AYRILMA İSTEMİNDE BULUNMASI ÜZERİNE, EMEKLİLİK İSTEMİ ONAYLANAN DAVACININ, EMEKLİ OLMAK İSTEDİĞİ TARİHTEN ÖNCE EMEKLİLİK İSTEMİNDEN VAZGEÇTİĞİNİ DAVALI İDAREYE BİLDİRMESİ HALİNDE, DAVACININ EMEKLİLİK ONAYININ GERİ ALINMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

Davalı idarede görev yapmakta iken isteği üzerine emekliye sevk edilen davacı tarafından, emekliye ayrılmaktan vazgeçme talebinin reddine ilişkin işlem ile emekliye sevk edilmesi yolundaki işlemin iptali ve yoksun kaldığı özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan davada; dosyanın incelenmesinden, davalı idarede Başuzman kadrosunda geçici görevli olarak görev yapmakta iken, 29.12.2003 tarihli dilekçe ile   16.03.2004  tarihinden   itibaren  emekliye  ayrılmak  için   başvuruda  bulunan  davacı isteminin,   makamın   20.02.2004  tarihli  onayı  ile  uygun  görüldüğü   ancak,  davacının 05.03.2004 tarihli dilekçe ile emeklilikten vazgeçtiğini bildirerek önceden emekli olmak için verdiği! dilekçenin işlemden kaldırılmasını talep ettiği, davalı idarece davacının bu istemi reddedilerek 16.03.2004 tarihi itibariyle emekliye sevk edildiği, olayda, ilgilinin emeklilik başvurusunun onayı ile kesin ve yürütülmesi zorunlu idari işlem ortaya çıkmakta ve hukuki sonuçlarını yaratmakta olup, bu başvurunun idarece uygun görülmesine kadar bu işlemden vazgeçilmesi halinde beyan edilen bu yeni iradenin, emekliye ayrılma talebinin yerine geçerek idarece dikkate alınmasının zorunlu olduğu ancak, davacının isteği üzerine emeklilik işleminin  onaylanmasından  sonra  emeklilik  isteminden  vazgeçme talebini  kabul  edip etmemenin idarenin takdirinde olduğu, olayda, vazgeçme dilekçesini verdiği tarihten   önce makam onayı alınmakla davacının emeklilik işlemi tekemmül ettiğinden, davacının vazgeçme isteminin reddi yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Ankara 1. İdare Mahkemesinin 30.11.2006 gün ve E:2004/1535, K:2006/2437 sayılı kararının; davacı tarafından, emeklilikten vazgeçme istemini, emeklilik işleminin yürürlüğe girmesi için belirttiği 16.03.2004 tarihinden önce idareye bildirildiği için, emeklilikten vazgeçme talebinin kabul edilmesi gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi: Veli Yılmaz

Düşüncesi: Temyiz isteminin  kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: Handan Yağuş

Düşüncesi: Kendi isteği ile emekliye ayrılan davacının, emekliye ayrılmaktan vazgeçme isteminin reddine ilişkin işlemin iptali talebiyle açtığı davada davanın reddine yönelik olarak verilen mahkeme kararı temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

5434 sayılı Yasanın 26. maddesi hükmü uyarınca, emeklilik onayından sonra emeklilik isteminden vazgeçmek mümkün değilsede, aynı yasanın 39/b maddesi hükmü gereğince istek üzerine emekliye ayrılabilme bir hak olarak tanındığından, ilgililerin emekli olmak istedikleri tarihten önce makul bir tarih belirterek taleplerinden vazgeçebilmeleri mümkündür.

Dava konusu olayda da davacının emekli ollmak istediği tarihten önce emeklilikten vazgeçtiğini davalı idareye bildirdiği anlaşıldığından vazgeçme talebinin kabul edilecek emeklilik onayının geri alınması gerekirken reddinde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davacı temyiz isteminin kabulü ile davanın reddine yönelik mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeksizin işin gereği görüşüldü:

5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanununun olay tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 39/b maddesinde, fiili hizmet süreleri 25 yıl olan erkek iştirakçilerin istekleri üzerine emekliye ayrılabilecekleri, Ek 26. maddesinde ise, Sandıkla ilgilendirilenlerin emeklilik işlemlerinin; iştirakçinin mensup olduğu kurumun en yüksek amirinin onayı ile tekemmül edeceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 5434 sayılı Yasanın Ek 26. maddesi hükmü uyarınca, emeklilik onayından sonra emeklilik isteğinden vazgeçmek mümkün değilse de, aynı Yasanın yukarıda aktarılan 39/b maddesi hükmü ile iştirakçilere, istek üzerine emekliye ayrılabilme bir hak olarak tanındığından, makul bir tarih belirtilmek suretiyle yapılan isteğe bağlı emeklilik talepleri yönünden, ilgililerin emekli olmak istedikleri tarihten önce bu taleplerinden vazgeçebileceklerinin kabulü gerekir.

Dosyanın incelenmesinden, davalı idare emrinde Başuzman olarak görev yapmakta iken 29.12.2003 tarihli dilekçe ile 16.03.2004 tarihinden itibaren emekli olmak isteğini bildiren davacının, 20.02.2004 tarihli makam onayı ile emekliliğinin uygun görüldüğü ancak, 05.03.2004 tarihli dilekçe ile emeklilik isteminden vazgeçerek daha önce emekli olmak için verdiği dilekçenin işlemden kaldırılmasını istediği, bu isteminin 15.03.2004 tarihli işlemle reddedilmesi üzerine 16.03.2004 tarihi itibariyle ilişiği kesilerek 15.04.2004 tarihi itibariyle de davacıya emekli aylığı bağlandığı anlaşılmıştır

Bu durumda emekli olmak istediği tarihten önce emeklilik isteminden vazgeçtiğini davalı idareye bildiren davacının, vazgeçme talebinin kabul edilerek emeklilik onayının geri alınması gerekirken, aksi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne Ankara 1. İdare Mahkemesinin 30.11.2006 gün ve E:2004/1535, K:2006/2437 sayılı kararının bozulmasına, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmediğinden 22,90.- YTL harcın istemi halinde davacıya iadesine, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 30.01.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

 

Hızlı yanıt'ı kullanarak çabukça ileti gönderebilir, iletilerinizde gülümseme ve bbc kullanabilirsiniz.

Uyarı: bu konuya en az 120 gündür yanıt gönderilmemiş.
Yanıt vermek yerine yeni bir konu açmanız önerilir.

Not: Bu konu bir moderatör tarafından onaylanmadan görüntülenmeyecektir.
Ad Soyad: E-Posta:
Doğrulama:
2023-1922=? (Cevap=101):

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
1022 Gösterim
Son İleti 24 Haziran 2012, 23:41:09 Paz
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1714 Gösterim
Son İleti 01 Temmuz 2012, 12:21:56 Paz
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1496 Gösterim
Son İleti 07 Temmuz 2012, 14:20:18 Cts
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1099 Gösterim
Son İleti 07 Temmuz 2012, 21:40:11 Cts
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1409 Gösterim
Son İleti 16 Temmuz 2012, 22:41:27 Pzt
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL