Gönderen Konu: Davacının Emekliliğe Esas İntibakının Hatalı Yapılmasına Neden Olan İdare  (Okunma sayısı 1402 defa)

Çevrimdışı Süleyman ERTUĞRUL

  • Avukat
  • Sr. Member
  • *****
  • İleti: 5677
  • Karma: +9/-0
    • Profili Görüntüle
    • Avukat İlanları

DANIŞTAY
11. Daire 2007/1403 E.N , 2009/10728 K.N.


Özet
DAVACININ EMEKLİLİĞE ESAS İNTİBAKININ HATALI YAPILMASINA NEDEN OLAN DAVALI İDARE, DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET VERDİĞİNDEN; YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNDEN DİĞER DAVALI İDARE İLE BİRLİKTE MÜTESELSİLEN SORUMLU OLUP, YARGILAMA GİDERLERİNİN TAMAMININ DAVALI İDARELERDEN BİRİ OLAN   EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜZERİNE YÜKLETİLMESİ YOLUNDAKİ MAHKEME KARARINDA İSABET BULUNMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 22.2.2006 günlü ve E:2004/3504, K:2006/176 sayılı kararın; davalı idarece, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
 
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
 
Danıştay Tetkik Hakimi: M.Emre Şimşek
 
Düşüncesi: 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 419. maddesi uyarınca davada haksız çıkan taraf birden fazla ise yargılama harç ve giderlerinin davadaki ilgilerine göre bunlar arasında paylaştırılacağı hükme bağlanmıştır.
 
Davacının intibakında yanlışlık yaparak 1.derecenin 1.kademesine gelmesine neden olan İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'nün davanın açılmasında sorumluluğu bulunduğundan, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı iki kurum arasında paylaştırılması gerekmekte olup, giderlerin tamamının Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne yükletilmesinde hukuka uyarlılık bulunmadığından, temyiz isteminin kısmen kabulü ile İdare Mahkemesi kararının yargılama giderleri ve vekalet ücretine ilişkin kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
 
Danıştay Savcısı: Şule Tataroğlu
 
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
 
Dava, İnönü Üniversitesinde teknisyen olarak görev yapmakta iken çalıştığı kurumca 1.derecenin 1.kademesine yükseltilmesi üzerine emekli olan davacı tarafından, intibakının hatalı yapıldığından bahisle 2. derecenin 3. kademesinden emekliye sevk edilmesine ilişkin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü işleminin iptali ve yeniden göreve dönme istemiyle açılmıştır.
 
İdare Mahkemesince, dava konusu işlemin iptaline ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davanın açılmasına sebebiyet veren Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne yükletilmesine karar verilmiştir.
 
Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne yükletilmesi istenilmektedir.
 
Davalı idarenin temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar İdare Mahkemesi kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
 
İdare Mahkemesi kararının yargılama giderleri ve vekalet ücretine ilişkin hüküm fıkrasına gelince;
 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 419. maddesi uyarınca davada haksız çıkan taraf birden fazla ise, mahkemece yargılama giderleri davadaki ilgilerine göre paylaştırılır ve kendileri mütesilsil sorumlu sayılırlar.
 
Davacının intibakını hatalı yaparak l.derecenin 1.kademesine getiren İnönü Üniversitesi Rektörlüğü de davanın açılmasına sebebiyet verdiğinden ve anılan hüküm uyarınca Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile birlikte yargılama giderleri ve vekalet ücretinden sorumlu olduğundan, giderlerin tamamının Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yükletilmesinde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.
 
Açıklanan nedenlerle, davalı idare temyiz isteminin kısmen reddi ve kısmen kabulü ile Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 22.2.2006 günlü ve E:2004/3504, K:2006/176 sayılı kararın dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının onanmasına, yargılama giderlerine ilişkin kısmının bozulmasına, dosyanın bozulan kısım hakkında yeniden karar verilmek üzere adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 14.12.2009 tarihinde onamaya ilişkin hüküm fıkrası yönünden oyçokluğu, bozmaya ilişkin hüküm fıkrası yönünden oybirliği ile karar verildi.
 
AZLIK OYU
 
5434 sayılı Kanunun Ek. 26. maddesinde, 5434 sayılı Kanun ve ona ek Kanunlara göre Sandıkla ilgilendirilenlerin emeklilik işlemlerinin istek üzerine veya yaş haddi veya malûllük (adi-vazife malûllüğü) hallerinde, iştirakçinin mensup olduğu kurumun en yüksek amirinin onayı ile tekemmül edeceği hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca Sandıkça emeklilik işlemlerinin yerine getirilebilmesi için, iştirakçilerin mensup oldukları kurumun en yüksek amirinin onayının alınması gerektiği ve bu onaydan sonra emeklilik talebinden vazgeçerek tekrar göreve başlamanın mümkün olamayacağı açıktır.
 
Olayda ise, 15.9.2004 tarihli rektörlük işlemi ile emeklilik talebi onaylanan davacı, 2.derecenin 3. kademesine düşürülerek emekli edilmiş olup, bu işlemin iptali ile emeklilik onayının iptal edilerek yeniden göreve başlatılması isteminde bulunulduğu anlaşılmaktadır.
 
Bu durumda, emeklilik talebinin onayından sonra, bu talepten vazgeçip tekrar göreve başlamak mümkün olamayacağından dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.
 
Açıklanan nedenle, davalı idare temyiz isteminin kısmen kabulü ile mahkeme kararının iptale ilişkin kısmının bozulması gerektiği oyu ile Daire kararına karşıyım.Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

 

Hızlı yanıt'ı kullanarak çabukça ileti gönderebilir, iletilerinizde gülümseme ve bbc kullanabilirsiniz.

Uyarı: bu konuya en az 120 gündür yanıt gönderilmemiş.
Yanıt vermek yerine yeni bir konu açmanız önerilir.

Not: Bu konu bir moderatör tarafından onaylanmadan görüntülenmeyecektir.
Ad Soyad: E-Posta:
Doğrulama:
2023-1922=? (Cevap=101):

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
12068 Gösterim
Son İleti 05 Eylül 2008, 01:44:31 Cum
Gönderen: Fatih BUDAKOĞLU
0 Yanıt
1018 Gösterim
Son İleti 20 Ağustos 2011, 15:33:28 Cts
Gönderen: namusakg
0 Yanıt
789 Gösterim
Son İleti 23 Haziran 2012, 14:04:46 Cts
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1631 Gösterim
Son İleti 08 Temmuz 2012, 12:15:23 Paz
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1572 Gösterim
Son İleti 16 Temmuz 2012, 23:12:24 Pzt
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL