Gönderen Konu: Sendika veya Üst Kuruluşun Tüzel Kişilik Kazanması Aşaması  (Okunma sayısı 1102 defa)

Çevrimdışı Süleyman ERTUĞRUL

  • Avukat
  • Sr. Member
  • *****
  • İleti: 5677
  • Karma: +9/-0
    • Profili Görüntüle
    • Avukat İlanları

DANIŞTAY
10. Daire 2006/880 E.N , 2009/2855 K.N.

Özet
SENDİKA VEYA ÜST KURULUŞUN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI AŞAMASINDA, VALİLİĞİN, SENDİKA KURULUŞ BAŞVURUSUNU KABUL ETMEME GİBİ BİR YETKİ VE GÖREVİNİN BULUNMADIĞI, SENDİKA BAŞVURUSU ÜZERİNE 2821 SAYILI YASADA BELİRTİLEN BİLGİ VE BELGELER TAMAMLATTIRILARAK SENDİKA KURULUŞ İŞLEMİ YAPILMASI GEREKİRKEN, AKSİ YÖNDE KURULUŞ BAŞVURUSUNUN GEÇERSİZ SAYILMASINA İLİŞKİN İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA.
 
İçtihat Metni

Tütün Üreticileri Sendikasının kuruluş başvurusunun geçersiz sayılmasına ilişkin İzmir Valiliği'nin 21.4.2004 tarih ve 34846 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, İzmir 4. İdare Mahkemesince; Anayasa'nın 51. maddesi ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca işçi ve işverenlerin önceden izin almaksızın sendika veya üst kuruluş kurma hakkına sahip oldukları, 2821 sayılı Yasa'da belirtilen belgelerin ve sendika tüzüğünün ilgili valiliğe sunulması ile birlikte sendika veya üst kuruluşun tüzel kişilik kazanacağı> ancak tüzüğün ve yasada sayılan belgeler ile içerdikleri bilgilerin yasaya aykırılığının tespiti veya yasada öngörülen kuruluş şartlarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde valiliğin veya ilgili bakanlıkların herbirinin sendika veya üst kuruluşun faaliyetinin durdurulması veya kapatılması için iş davalarına bakmakla görevli mahkemeye başvurabileceği; sendika veya üst kuruluşun tüzel kişilik kazanması aşamasında, valiliğin, sendika kuruluş başvurusunu kabul etmeme gibi bir yetki ve görevinin bulunmadığı, Tütün Üreticileri Sendikasının, kuruluşuna ait dilekçenin 15.4.2004 tarihinde İzmir Valiliğine verildiği, davalı idarece bu başvuru üzerine 2821 sayılı Yasa'da belirtilen bilgi ve belgeler tamamlattırılarak sendika kuruluş işlemi yapılması gerekirken, aksi yönde kuruluş başvurusunun geçersiz sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın, temyizen incelenip bozulması davalı idare tarafından istenilmektedir.
 
Savunmanın Özeti        '.Savunma verilmemiştir.
 
Danıştay Tetkik Hakimi: Aydın Akgül
 
Düşüncesi   : Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun
 
bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
 
Danıştay Savcısı   : Ergün Özcan
 
Düşüncesi   :  İdare ve vergi  mahkemelerince verilen   kararların
 
temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
 
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:
 
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
 
Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin 5.10.2005 tarih ve £2004/938, K:2005/1052 sayılı kararının onanmasına, 15.4.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

 

Hızlı yanıt'ı kullanarak çabukça ileti gönderebilir, iletilerinizde gülümseme ve bbc kullanabilirsiniz.

Uyarı: bu konuya en az 120 gündür yanıt gönderilmemiş.
Yanıt vermek yerine yeni bir konu açmanız önerilir.

Not: Bu konu bir moderatör tarafından onaylanmadan görüntülenmeyecektir.
Ad Soyad: E-Posta:
Doğrulama:
2023-1922=? (Cevap=101):

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
1564 Gösterim
Son İleti 26 Ocak 2009, 00:42:57 Pzt
Gönderen: Erol GÜVEN
0 Yanıt
1427 Gösterim
Son İleti 20 Haziran 2012, 00:24:00 Çrş
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1200 Gösterim
Son İleti 07 Temmuz 2012, 14:25:18 Cts
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
946 Gösterim
Son İleti 07 Temmuz 2012, 18:18:45 Cts
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1307 Gösterim
Son İleti 18 Temmuz 2012, 22:14:21 Çrş
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL