Gönderen Konu: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisinin Ve Cezai Faizinin Ödenmesinde So  (Okunma sayısı 1155 defa)

Çevrimdışı Süleyman ERTUĞRUL

  • Avukat
  • Sr. Member
  • *****
  • İleti: 5677
  • Karma: +9/-0
    • Profili Görüntüle
    • Avukat İlanları

DANIŞTAY
10. Daire 2007/6729 E.N , 2009/8113 K.N.


Özet
KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİNİN VE CEZAİ FAİZİNİN ÖDENMESİNDE SORUMLU TUTULAN DÖNEM; FON KESİNTİSİ İSTİSNASININ UYGULANDIĞI TARİH İLE TAHSİL EDİLDİĞİ TARİH ARASINDA GEÇEN SÜRE OLARAK KABUL EDİLDİĞİNDEN; FONUN İSTİSNA EDİLDİĞİ TARİH İTİBARİYLE ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ OLAN DAVACININ, İDARECE TAHSİLİ GEREKEN FON KESİNTİSİ VE CEZAİ FAİZİN ÖDENMESİNDEN SORUMLU OLDUĞU HAKKINDA.


İçtihat Metni

Temyiz Eden (Davacı ) :...

Vekili   : Av. ...

Karşı Taraf ( Davalı )    : Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü

İstemin Özeti   : Davacının eski yönetim kurulu üyesi olduğu ... Dış

Ticaret A.Ş.'nin, kullanmış olduğu banka kaynaklı krediye ilişkin ihracat taahhüt hesabını kapatamaması üzerine, krediye isabet eden toplam kaynak kullanımını destekleme fonu ve cezai faizinin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, İzmir 3. İdare Mahkemesince; davacının yönetim kurulu üyesi olduğu ... Dış Ticaret A.Ş.'nin kullanmış olduğu banka kaynaklı krediye ilişkin ihracat taahhüt hesabını kapatamaması üzerine ödeme emrine konu alacağın şirket adına tahakkuk ettirildiği, ancak yapılan malvarlığı araştırması sonucuna göre alacağın şirketten tahsil imkanının bulunmadığının anlaşıldığı, bu nedenle 6183 sayılı Yasanın mükerrer 35. maddesi uyarınca kamu alacağının tahsili amacıyla şirketin kanuni temsilcisi olan davacı adına düzenlenen ödeme emrinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti        : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Sevil Mehel Telli

Düşüncesi   : Temyiz isteminin  reddi ile usul ve hukuka  uygun

bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı   : Ergün Özcan

Düşüncesi   :  İdare  ve  vergi   mahkemelerince  verilen   kararların

temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
 
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

7.6.1988 tarih ve 19835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Kararın 8/d maddesinde, vergi, resim ve harç istisnası uygulaması paralelinde ihracatın veya taahhüdün gerçekleşmemesi veya ihracat ve taahhüdün kısmen gerçekleşmesi durumunda indirimli uygulanan ve tahsili gereken fon kesintilerinin, fon kesintisi istisnasının uygulandığı tarih ile tahsil edildiği tarih arasında geçen süre için ve bu sürede yürürlükte bulunan cezai faiz oranları üzerinden hesaplanacak cezai faizi ile birlikte gümrük idarelerince firmalardan tahsil edileceği düzenlemesine yer verilmiştir. Anılan düzenleme uyarınca, fon kesintisi ve cezai faizinin ödenmesinde sorumlu tutulan dönemin, fon kesintisi istisnasının uygulandığı tarih ile tahsil edildiği tarih arasında geçen süre olarak kabul edildiği görülmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden, tahsili istenilen dava konusu kaynak kullanımını destekleme fonunun, davacının yönetim kurulu üyesi olduğu şirket tarafından 1997/12 döneminde kullanılan krediye ilişkin olduğu ve bu dönem itibariyle istisna edildiği anlaşılmaktadır. Davacının 1997/12 döneminde şirkette temsile yetkili yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı dikkate alındığında, fonun istisna edildiği tarih itibariyle şirketi temsile yetkili olan davacının, idarece tahsili gereken fon kesintisi ve cezai faizin ödenmesinden sorumlu olduğu sonucuna varılmaktadır.

İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile İzmir 3. İdare Mahkemesinin 31.1.2007 tarih ve E:2006/528, K:2007/78 sayılı kararının onanmasina, 18.9.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

 

Hızlı yanıt'ı kullanarak çabukça ileti gönderebilir, iletilerinizde gülümseme ve bbc kullanabilirsiniz.

Uyarı: bu konuya en az 120 gündür yanıt gönderilmemiş.
Yanıt vermek yerine yeni bir konu açmanız önerilir.

Not: Bu konu bir moderatör tarafından onaylanmadan görüntülenmeyecektir.
Ad Soyad: E-Posta:
Doğrulama:
2023-1922=? (Cevap=101):

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
3974 Gösterim
Son İleti 03 Eylül 2008, 06:43:53 Çrş
Gönderen: Fatih BUDAKOĞLU
0 Yanıt
1183 Gösterim
Son İleti 13 Mayıs 2012, 20:51:31 Paz
Gönderen: Site Yönetimi
0 Yanıt
1332 Gösterim
Son İleti 03 Haziran 2012, 14:59:34 Paz
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1578 Gösterim
Son İleti 08 Haziran 2012, 23:11:01 Cum
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1314 Gösterim
Son İleti 18 Temmuz 2012, 22:43:38 Çrş
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL