Gönderen Konu: Enerji Nakil Hattı Yerinin Değiştirilmesi İçin Yapılan Başvurunun Reddi  (Okunma sayısı 1423 defa)

Çevrimdışı Süleyman ERTUĞRUL

  • Avukat
  • Sr. Member
  • *****
  • İleti: 5677
  • Karma: +9/-0
    • Profili Görüntüle
    • Avukat İlanları

DANIŞTAY
10. Daire 2008/7771 E.N , 2009/109 K.N.

Özet
ENERJİ NAKİL HATTI YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ YOLUNDAKİ   İŞLEMİN,   KESİN   VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU   NİTELİKTE BİR İŞLEM OLDUĞU HAKKINDA.
 
İçtihat Metni

Trabzon İdare Mahkemesince, davanın incelenmeksizin
 
reddi yolunda verilen 11.6.2008 tarih ve E:2008/693, K:2008/753 kararın temyizen incelenip davacı tarafından istenilmektedir.
 
Savunmanın Özeti   : Yerinde olmadığı ileri sürülen temyiz isteminin reddi
 
gerektiği savunulmaktadır.
 
Danıştay Tetkik Hakimi: Yunus Çetin
 
DUşüncesi   : Dava konusu işlem kesin ve yürütülebilir nitelikte,
 
davacı açısından icrai sonuçlan bulunan bir işlem olduğundan, davanın incelenmeksizin reddi yolunda verilen Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
 
Danıştay Savcısı   : Yalçın Macar
 
Düşüncesi   : Enerji nakil hattının yerinin değiştirilmesi için yapılan
 
başvurunun reddi yolundaki işlemin, idari davaya konu olabilecek, kesin ve yürütülmesi
zorunlu nitelikte bir idari işlem olduğu sonucuna ulaşıldığından, davacının temyiz isteminin
kabulü ile davanın incelenmeksizin reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği anlaşılmakla, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek, işin esasına geçilip, gereği görüşüldü:
 
Dava; Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Yemişli Mahallesi'nde bulunan ... numaralı parselin hissedarı olan davacının, taşınmazın bulunduğu alanı da kapsayan Arsin-Sürmene 2x477 MCM İletkenli Enerji Nakil Hattının, güzergahının değiştirilmesi isteminin reddine ilişkin 9.4.2008 tarih ve 949 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
 
Trabzon İdare Mahkemesince, 2008 yılı içerisinde tesis çalışmalarına başlanılması planlanan enerji nakil hattı projesinin kamulaştırma haritalarının hazırlandığı, ancak henüz kamulaştırma işlemlerine başlanılmadığı, bu haliyle ortada dava konusu edilebilecek bir kamulaştırma işlemi bulunmadığı, iptali istenilen projenin de kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem niteliğinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.
 
Davacı tarafından, hukuka aykırı olduğu ileri sürülen Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
 
Kesin ve yürütülmesi zorunlu, idari davaya konu edilebilecek işlemler, idarelerin kamu gücüne dayanarak tek yanlı irade beyanıyla tesis ettikleri, hukuk düzeninde değişiklik yapan, başka bir deyişle ilgililerin hukukunu etkileyen işlemlerdir.
 
Dosyanın incelenmesinden, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce, Arsin-Sürmene 2x477 MCM İletkenli Enerji Nakil Hattının projelendirme çalışmalarının yapıldığı, projeye göre Sürmene İlçesi, Yemişli Mahallesi'nde kalan kısmındaki demir direk yerlerinin arazide tespit edilerek koordinatlandırıldığı, davacı tarafından, projedeki demir direklerden birinin ayağının hissedarı bulunuğu taşınmaza isabet ettiği, hattın, evinin 21 m uzağından geçtiği, bunun tehlikeli ve zararlı olduğu ileri sürülerek hattın güzergahının değiştirilmesi için yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine bakılmakta olan bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
 
İdarece onaylanan ve kesinleşen enerji nakil hattı projesi, kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlem olup, kamulaştırma işlemlerinden ayrılabilen bu işlemin yargısal denetimi, kamu yararı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak bu ilkelere uygun çalışma yapılıp yapılmadığının tespiti ile sağlanmaktadır.
 
Proje çalışması tamamlanan enerji nakil hatlarıyla ilgili olarak yapılacak kamulaştırma işlemleri ise, projelerden ayrılan ve Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde çözümlenecek ayrı bir işlem olduğundan, kesinleşen projelere karşı açılacak davalarda işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekmektedir.
 
Bu itibarla, davanın esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken, işlemin idari davaya konu edilebilecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddi yolunda verilen temyize konu kararda hukuka uyarlık görülmemiştir.
 
Açıklanan nedenle, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne, Trabzon İdare Mahkemesi'nin 11.6.2008 tarih ve E:2008/693, K:2008/753 sayılı kararının bozulmasına, dava dosyasının yeniden bir karar verilmek üzere anılan idare mahkemesine gönderilmesine, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmediğinden 22,90 TL harcın istemi halinde davacıya iadesine, 26.1.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

 

Hızlı yanıt'ı kullanarak çabukça ileti gönderebilir, iletilerinizde gülümseme ve bbc kullanabilirsiniz.

Uyarı: bu konuya en az 120 gündür yanıt gönderilmemiş.
Yanıt vermek yerine yeni bir konu açmanız önerilir.

Not: Bu konu bir moderatör tarafından onaylanmadan görüntülenmeyecektir.
Ad Soyad: E-Posta:
Doğrulama:
2023-1922=? (Cevap=101):

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
1804 Gösterim
Son İleti 09 Temmuz 2011, 14:36:30 Cts
Gönderen: Site Yönetimi
0 Yanıt
966 Gösterim
Son İleti 04 Haziran 2012, 00:32:24 Pzt
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1339 Gösterim
Son İleti 07 Temmuz 2012, 15:08:16 Cts
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1491 Gösterim
Son İleti 16 Temmuz 2012, 22:32:20 Pzt
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1963 Gösterim
Son İleti 19 Temmuz 2012, 00:32:45 Prş
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL